หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 37 งาน

1. เจ้าหน้าที่บัญชี/บัญชี Support

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

1. ปฏิบัติงานด้านธุรการและระบบเอกสารต่างๆ ทางบัญชี
2. ปฏิบัติงานด้านระบบบัญชี และภาษี เช่น สรุปรายร
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. พนักงานการเงิน/งบประมาณ

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

- สร้างรหัสงบประมาณ
- วิเคราะห์ข้อมูล
- การจัดทำรายงานงบประมาณ
- การนำเสนองบประมาณ
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

ดำเนินการจัดการฝึกอบรมทั้งกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับองค์กร
จัดทำ Training roadmap
จัดทำ
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อุทัยธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. หัวหน้าแผนกเครื่องมือวัด

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

ให้แนะนำ สอนงาน ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานภายในแผนก
ติดตามและตรวจสอบงานซ่อม ปรับปรุงและสร้างเครื่อง
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด เพชรบูรณ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. รองหัวหน้าแผนกหม้อปั่น

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

ควบคุมดูแลให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ตรวจสอบความเรียบร้อยของการเดินเครื่อง หรือหยุดเครื่
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด เพชรบูรณ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. หัวหน้ากะ แผนกเครื่องมือวัด

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

ปฏิบัติงานและติดตามงานและตรวจสอบงานซ่อม วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด เพชรบูรณ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. Project Sales Engineer

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

- รับผิดชอบงานขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ดูแล ออกแบบ งานติดตั้งและระบบทั้งหมดให้กับทางล
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. วิศวกร

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

วางแผน ออกแบบการติดตั้งเครื่องจักร
การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร (PM)
การวางแผนกระบวนการผลิต การพัฒ
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อุทัยธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. วิศวกรโยธา

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

• ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการทำงานของแผนกอาคารและสถานที่
• ควบคุม ติดตาม และประเมินผลระบบบำรุงรักษา
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000 – 20,000 หรือ ตามตกลง
จังหวัด กาญจนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่บัญชี

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

1. ปฏิบัติงานด้าระบบเอกสารต่างๆ ทางบัญชี
2. ปฏิบัติงานด้านระบบบัญชี และภาษี เช่น สรุปรายรับ-รายจ่าย
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

1.ดูแลบัญชีต้นทุนทั้งระบบ พร้อมจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
2.วางระบบ วิเคราะห์และตรวจสอบต้นทุนที่เกี่ย
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. หัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์)

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

• กำกับและควบคุมการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง และโอนย้ายพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และระยะเวลาที วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด เพชรบูรณ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. พนักงานการเงิน

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

- บริหาร CF
- จัดเอกสาร LC
- จัดการเรื่องการจ่ายเงิน ซื้อเครื่องจักร ต่างประเทศ
- การออกสินค้าที่
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. นักเคมี

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

1.วิเคราะห์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของสายการผลิตน้ำตาล
2.จัดส่งตัวอย่าง ยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติก
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อุทัยธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. IT Manager

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

• Manage, plan, schedule, monitor and assess IT services and projects to ensure completion of relate วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. Sr. Programmer/ Programmer

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

• Design & Develop application to support business
• Design & Develop web application for corporate
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. สมุห์บัญชี

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

รวบรวมเอกสารจัดทำบัญชี
ปิดงบการเงินทุกเดือน
ปิดงบรายปีเพื่อยื่นกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร
ทำเอกส
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. หัวหน้าแผนกบุคคล (ประจำโรงงานจังหวัดชลบุรี )

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

• กำกับและควบคุมการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง และโอนย้ายพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และระยะเวลาที วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. นักวิจัย

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

-ดูแลรับผิดชอบโครงการวิจัยให้บรรลุตามเป้าหมาย
-จัดทำรายงานและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอ
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

-จัดทำข้อมูลบัญชีเพื่อการบริหารงาน
-ควบคุมดูแลระบบบัญชีให้ทันสมัย
-ปรับปรุงพัฒนาระบบให้ถูกต้องแม่น
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. พนักงานบัญชี

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

-จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภ.พ 30, ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53.
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรว
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. Support Programmer

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

• เก็บความต้องการจากผู้ใช้โปรแกรม สรุปผล เพื่อให้โปรแกรมเมอร์นำไปพัฒนาต่อ
• ทดสอบโปรแกรม แอพพลิเคชั
วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. Web Programmer

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

- พัฒนา ดูและและปรับปรุงโปรแกรมด้านเว็บไซต์ตาม Requirement ที่ได้รับ วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. หัวหน้าแผนกบุคคล (ประจำโรงงานจังหวัดอุทัยธานี)

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

• กำกับและควบคุมการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง และโอนย้ายพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และระยะเวลาที วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อุทัยธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักผู้บริหาร)

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

- ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการ ด้านเอกสาร หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่ วันที่ 3 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. พนักงานการเงิน

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

ติดต่อประสานงานและดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินของบริษัทในเครือ โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์โดยรวมของกลุ่มบร วันที่ 27 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. พนักงานขับรถ

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

ขับรถส่วนกลาง ดูแลรักษารถเบื้องต้น วันที่ 27 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

ดำเนินการจัดการฝึกอบรมทั้งกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับองค์กร
จัดทำ Training roadmap
จัดทำ
วันที่ 27 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อุทัยธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. หัวหน้าแผนกเครื่องมือวัด

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

ให้แนะนำ สอนงาน ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานภายในแผนก
ติดตามและตรวจสอบงานซ่อม ปรับปรุงและสร้างเครื่อง
วันที่ 27 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด เพชรบูรณ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. รองหัวหน้าแผนกหม้อปั่น

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

ควบคุมดูแลให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ตรวจสอบความเรียบร้อยของการเดินเครื่อง หรือหยุดเครื่
วันที่ 27 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด เพชรบูรณ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
31. หัวหน้ากะ แผนกเครื่องมือวัด

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

ปฏิบัติงานและติดตามงานและตรวจสอบงานซ่อม วันที่ 27 ต.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด เพชรบูรณ์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
32. วิศวกร

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

วางแผน ออกแบบการติดตั้งเครื่องจักร
การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร (PM)
การวางแผนกระบวนการผลิต การพัฒ
วันที่ 27 ต.ค. 2557
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อุทัยธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
33. วิศวกรโยธา

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

• ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการทำงานของแผนกอาคารและสถานที่
• ควบคุม ติดตาม และประเมินผลระบบบำรุงรักษา
วันที่ 27 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000 – 20,000 หรือ ตามตกลง
จังหวัด กาญจนบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
34. เจ้าหน้าที่ HRIS ฝ่ายบริหารงานบุคคล/ HRIS officer

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

1.การจัดทำรายงานสรุปข้อมูลพนักงานเพื่อใช้ในหน่วยงาน และ ส่งให้กับหน่วยงานอื่นๆ
2.ประสานแก้ไขปัญหากา
วันที่ 27 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
35. เลขานุการ

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

ไม่ระบุ วันที่ 27 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
36. วิศวกรไฟฟ้า

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

ทำการตรวจวัดการใช้พลังงานภายในโรงงาน พร้อมเสนอแนะวิธีการปรับปรุงระบบเพื่อลดการใช้พลังงาน และงานอื่นท วันที่ 27 ต.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อุทัยธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
37. Web Programmer

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

1.ออกแบบ website โดยใช้ CSS และ HTML
2.เขียนโปรแกรมโดยใช้ Ms Visual Studio.Net เชื่อมต่อกับ Databas
วันที่ 27 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี